Vizuālā informācija web-lapā.

Tie ir visi informatīvie attēli, foto, posteri, shēmas, web-banneri, animācija, video, ko ievieto lapā. No info dizina viedokļa tam visam būtu jāpilda vismaz 3 funkcijas un jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

1)      Pildīt visiem zināmo informatīvo funkciju.

2)      Būt interesantiem, unikāliem un „pamanāmiem”, t.i . viegli sameklējamam un „redzamam” interneta meklētajiem, tātad arī potenciālajam lapas apmeklētājam. Tas nozīmē, jābūt ievērotiem vizuālā kontenta SEO principiem.

3)      Protams, mākslinieciski-estētiskā funkcija – šiem vizuālajiem darbiem jābūt tīkamiem apmeklētāja acij un jāiespiežas atmiņā.

 It kā visi par to zina, bet kā tas parasti notiek un kā to vajadzētu darīt?

Pie kādiem galvenajiem principiem pieturas autors?

Kopējais formulējums šāds: „Vizuālajam kontentam jābūt pamanāmam, jāizceļ konkrētā pasūtītāja konkrētie, viņam piemītošie plusi, jāiespiežas skatītāja atmiņā”

Kā tas izskatās dzīvē?

Ja firmai ir labiekārtots, mājīgs ofiss – tieši tam jāparādās saitā, nevis attēlam no „stoka”. Jauka, smaidīga klientu konsultante? Lai viņa pasaka pāris vārdus īsā video. Unikāls pakalpojums – vēl labāk, jāizveido attēlu sērija vai flash ar visa procesa aprakstu.

Un tas nevar būt, ka šādu plusi un interesantu momentu uzņēmuma dzīvē un darbībā nav. Info dizainera uzdevums – tos atrast. Noteikti atrast, pat ja ar bloknotu, fotoaparātu vai videokameru nākas pavadīt vairākas dienas pasūtītāja birojā.

Uzsākot vienu no beidzamajiem projektiem, autoram vairāk par nedēļu nācās iet kā uz darbu  pasūtītāja (visai unikāla un mazpazīstama pakalpojumu sniedzēja) birojā, līdz savācās nepieciešamā informācija un  „izzīmējās” kopējā koncepcija. Taču rezultātā izveidotie informatīvie attēli jau pēc nedēļas bija vajadzīgo meklētāja topos. Starp citu, arī pats saits.

Vajadzības gadījumā tiek rakstīti arī uz apmeklētāju – interneta meklētājiem orientētie tematiski raksti, tas šoreiz arī tika darīts. Īstenībā autoram  parasti tas ir tās pašas kopējās koncepcijas noteiktas daļas rakstisks izklāsts. Kad pirmsizpētē ir pavadīts krietns laiks un patērēts ne viens vien tūkstotis kilokaloriju enerģijas, šo to rakstiski uzmest uz  papīra  neliekas liela problēma. Visbiežāk problēma ir ieskaidrot pasūtītājam, ka visi šie „meklējumi”, iepazīšanās ar specifiku un „pirsizpētes” ir svarīga, ja ne vissvarīgākā KVALITATĪVA informācijas dizaina sastāvdaļa. Un ka tieši šis process nodrošina maksimālo efektu pēc publikācijas. Nerunājot par to, ka tas būtu arī pienācīgi apmaksājams.

Piebildīsim, attālinātas sadarbības gadījumā var pārsūtīt visu foto –video materiālu, kas pasūtītāja rīcībā ir. Un arī te nepieciešamais materiāls noteikti atradīsies. Tālāk var strādāt ar rediģēšanas programmām.Tikai jāatceras, ka tam arī ir vajadzīgas stundas, dienas un pat nedēļas.

Jāpiebilst, interneta masu auditorijai domātam vizuālajam materiālam ir savas īpatnības. Pēc autora domām, ja tā nav ļoti šauram speciālistu lokam domāta mājas lapa, pārāk krasiem „izlēcieniem” no vispārpieņemtā un radošiem meklējumiem klienta saits nav īstā vieta. Pie konkrētas tēmas-nozares-auditorijas vispārpieņemtajiem un tradicionālajiem principiem būtu jāpieturas. Ja tie ir mazpazīstami (piem. infuzoriju barošanās īpatnības atspoguļojošs saits), info dizainera uzdevums – ar tiem tomēr iepazīties un pie tiem pieturēties. Ja viņš nav to spējīgs izdarīt, nav ko to darbu uzņemties. Taču pašam gala darbam (darbiem) vairāk vai mazāk, bet obligāti jāatšķiras un jāizdalās no citu nozares darbu vidus.

Tas būtu par  unikālumu, skatāmību un iespiešanos atmiņā.

Informatīvais video web-lapā

Par dažām info dizaina prasībām un tehniskām web-video niansēm  bija rakstīts sadaļā „Pilna ekrāna video foni – klipu veidošanas principi” un „Pašhostētais, t.i. saitā uzturētais un pa taisno lapā ievietotais video”. Var paskatīties arī šeit

Tuvāk par šādu klipu un autora vadlīnijām.  

Galvenās – īss, kodolīgs, saturīgs,  0,5 – 1 min garš.  Mērķi – ieinteresēt, informēt, vai pamudināt uz noteiktu darbību. Ja tiek veidoti divi varianti – (otrais  priekš You Tube, Vimeo) – tas var būt garāks.

Lai pastiprinātu video iedarbību, bez klasisko video-efektu pielietošanas un montāžas paņēmieniem, autors ir speciāli studējis NLP, 25 kadra un dažu citu vizuālo un skaņas efektu psiholoģisko iedarbību. Ja tie nav pretrunā ar likumdošanu un godīgas uzņēmējdarbības principiem, kāpēc nepielietot.

Tiesa jāpiebilst, ka autors principāli neiesaistās šaubīgos projektos, nekvalitatīvu produktu-pakalpojumu reklāmā un citos vieglas naudas tīkotāju web-pasākumos. Tas pats attiecas uz šaubīgas reputācijas firmām un cilvēkiem, kuri nevieš uzticību. Kaut gan no godprātīgas maldīšanās un morāliem zaudējumiem neviens nav pasargāts – viltīgu cilvēku pasaulē netrūkst.